Geleneksel El Sanatları Online Satış Web Sitesine HOŞGELDİNİZ!

HAKKIMIZDA

Kurumsal Yapısı

Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar Müdürlüğü ( GES ), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bünyesinde, geleneksel el sanatlarımızın araştırılması, geliştirilmesi üretiminin desteklenmesi, tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek amacıyla 2005 yılında kurulmuştur. Mağazalar ve kurum GES logosu ile temsil edilmektedir.

Görev Yaklaşımı

Geleneksel el sanatlarını taze bir bakışla ele almak ve en geniş katılımla, dönüştürücü bir aktör olarak bir dizi projeyi hayata geçirmektir.

 • Geleneksel el sanatları alanında çalışan sanatçılara ya da konuya ilgi duyarak bu alanda iş fırsatları gören girişimcilere, tasarımcılara, üreticilere, üniversitelerin ilgili bölümlerine, amatör olarak bu alanda çalışan ve çalışmalarını işe dönüştürmek isteyen yeni girişimcilere ulaşmak;
 • Ürünlerini kurumun tavsiye kurulunun yapacağı değerlendirmeye davet etmek;
 • Nitelikli ve kurumun misyonuyla uyumlu bir seçim yapılabilmesi için sürdürülebilir bir işleyiş belirlemek;
 • Geleneksel el sanatları çevresinin ve ilgili disiplinlerin birbirlerinden haberdar olabilecekleri, çeşitli işbirliği fırsatlarına ilham verecek bir adres defteri oluşturmak;
 • Paydaşların da desteğini alarak ülkemizin kültürel tanıtımına katkı sağlamak

hedeflerine uygun, kurumun yenilenen yüzünü yansıtan çalışmalar planlanmıştır

Hedefler

 • Yenilikçi iş fikirlerini geleneksel el sanatları alanına taşımak
 • Geleneksel el sanatları alanında küçük ve orta ölçekli girişimleri desteklemek ve yeni girişimcileri özendirmek
 • İstihdam artışını gözeten sürdürülebilir bir yapı oluşturmak
 • El sanatlarımıza ve kültürel kaynaklarımıza ilgiyi arttırmak
 • Geleneksel el sanatlarımız ve kültürel ürünlerimizin ülkemizin tanıtımında en etkili şekilde kullanılmasına; kültürel sunum ve tanıtım görevinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak
 • Geleneksel el sanatları ağı oluşturmak ve bu yolla işbirliği olanaklarını arttırmak
 • Tasarım- geleneksel el sanatları ilişkisini özendirmek.

Stratejik Yaklaşım

 • Tasarımın el sanatları alanında yaratacağı katma değere odaklılık
 • Girişimciliğin, ‘ imza’lı ürünlerin desteklendiği, sürdürülebilir, dönüştürücü, öncülük eden, model oluşturan, kültürel sunuma ve tanıtıma odaklanan görev yaklaşımı
 • Satılabilir ürünler yaratılması konusunda tasarımcı ve sanatçılarımıza rekabet avantajları kazandırılması
 • El sanatları pazarını geliştirmek, doğrudan ürün satın almak da dahil çeşitli yollarla ürünlerin pazara çıkarılmasının sağlanması
 • Özel sektörle işbirlikleri tesis edilmesi ve özel sektör dinamizminin kültür alanında harekete geçirilmesi

Paydaşlar

El sanatı tasarımcı ve üreticilerinin pazara erişimlerini sağlamak, geleneksel el sanatı ürünlerinin ve el sanatçılarının tanıtımını ve kültüre iletişimini yapmak , görünür kılmak, büyük önem taşımaktadır.

GES projelerinde, paydaşların el sanatları ve kurum faaliyetleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili sağladıkları katkılar çok değerlidir; hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda stratejik öneme sahiptir.

 
#
Tamam